Vitamines en mineralen

De resultaten over de inname van vitamines en mineralen laten zien wat Nederland aan deze voedingsstoffen binnenkrijgt en of dat is veranderd. De gegevens zijn te zien voor verschillende subgroepen in de bevolking. Ook laten de resultaten zien waar en wanneer de  voedingsstoffen in de voeding voorkomen. Daarnaast  worden de inname-gegevens naast de voedingsnormen gelegd. De meest recente Voedselconsumptiepeiling is uitgevoerd van eind 2012 tot en met 2016.  
 

De belangrijkste bevindingen hiervan: