Een kopie van een VCP-bestand kan beschikbaar worden gesteld. Voorwaarden voor gebruik en wijze van aanvraag zijn vermeld in het Aanvraagformulier voor gebruik databestand VCP. Een ondertekend en volledig ingevuld formulier met de reden van aanvraag en doel van gebruik dient per e-mail te worden verstuurd naar vcp@rivm.nl.

Gerelateerde onderwerpen